Välkommen till Accimera!

Accimera är det nya systemverktyget inom Comp & Ben som möjliggör lönekartläggning och jämställdhetsplan med ett klick. Systemet förenklar det strategiska arbetet genom att koppla ihop affärsidé och mål med kompetens och kompensation.

Med hjälp av Accimera får du en tydlig beskrivning över företagets kompetens samt information över medarbetarnas totala kompensation. Statistik, rapporter och underlag för analys tas enkelt fram på företagsnivå, gruppnivå samt individnivå.

Våra Fyra Rätt

Rätt Strategi för Comp & Ben

Accimera är ett strategiskt verktyg som stöttar företag att hantera kompetens, lön och kompensation strukturerat och effektivt. accimera kopplar ihop affärsidé och mål...

Läs mer

Rätt Kompetens

Accimera visar företagets kompetens med detaljerad och utförlig statistik. Accimera stöttar strategiskt och operativt, samt ger överblick över medarbetarnas kompetens.

Läs mer

Rätt Kompensation

Accimera ger underlag för att skapa en kompensationsstrategi kopplad direkt till affärsidé och mål. Lönsamma företag har medarbetare med rätt kompensation.

Läs mer

Rätt Lönekartläggning

Med Accimera får du möjlighet att på ett effektivt sätt göra lönekartläggning och ta fram en plan för aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagens riktlinjer.

Läs mer