Om Accimera


Lönekartläggning

Accimera hjälper din HR-avdelning att ta fram en lönekartläggning och jämställdhetsplan med ett klick

Accimera är det nya systemverktyget inom Comp & Ben som ger affärs- och verksamhetsmässiga vinster för företag genom att identifiera, beskriva och belöna de kompetenser och beteenden som skapar framgång. Systemet kopplar samman företagets affärsidé och mål med kompetens och kompensation. Utifrån fasta kriterier beskrivs kompetensområden, nivåer, befogenheter och kompetenskrav för olika roller i organisationer.

 

Målet är att ge varje HR-avdelning ett enkelt stöd för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med kompetens- och kompensationsfrågor vad gäller:

 • effektivare arbete enligt Diskrimineringslagen krav på
  • lönekartläggning
  • jämställdhetsplan
 • strategi-och planeringsarbete genom att
  • identifiera strategiska och kritiska kompetenser
  • ta fram GAP analys över önskad kompetens och befintlig kompetens
 • klassificeringsmodell för ”rätt kompensation” utifrån gemensamma kriterier
  • följa utvecklingen från tidigare år vad gäller kompetens och kompensation
  • att tydliggöra krav på kompetens och utvecklingsmöjligheter
 • att arbeta konkret med företagets kompetens- och belöningsstrategi
  • ersättningsnivåer kontra lönsamhet
  • lönerevision och lönesättning

 

Accimera hanterar stora informationsmängder och med enkla handgrepp kan användare ta fram statistik, rapporter och underlag för analys. Rapporter kan tas fram på företagsnivå, gruppnivå och på individnivå.