Rätt Kompensation


Trappor

Accimera ger underlag för att skapa en kompensationsstrategi kopplad direkt till affärsidé och mål.

 

Lönsamma företag har medarbetare med rätt kompensation

  • tydliggör nuvarande lönestruktur och följer utvecklingen från tidigare år
  • möjliggör simuleringar med statistik och jämförelser
  • redovisar lönestatistik och jämförelse mellan områden och individer
  • visar lönestruktur och lönenivåer på medarbetar- och organisationsnivå
  • tydliggör bonus och övriga förmåner
  • redovisar anställningsvillkor, värderade som monetär ersättning
  • omvärldsbevakning, jämför företagets löneläge med övriga marknaden