Rätt Kompetens


Båten

Accimera visar företagets kompetens med detaljerad och utförlig statistik. Accimera stöttar strategiskt och operativt, samt ger överblick över medarbetarnas kompetens. Motiverade medarbetare med rätt kompensation bidrar till långsiktig lönsamhet och stärkt konkurrenskraft.

 

Accimera ger ett gemensamt synsätt för bedömning av kompetens

  • redovisar företagets kompetens med detaljerad och utförlig statistik
  • tydliggör individuell och gemensam kompetens
  • tydliggör utvecklingsmöjligheter och kompetenskrav
  • visar kompetens och kompetensöverföringsförmåga
  • sätter kompetensutveckling i centrum
  • tydliggör alternativa utvecklingsvägar
  • hjälpmedel vid omplaceringsutredning
  • ger kontinuitet även över omorganisationer och chefsbyten