Rätt Strategi för Comp & Ben


Accimera är ett strategiskt verktyg som stöttar företag med att hantera kompetens, lön och kompensation strukturerat och effektivt. Accimera kopplar ihop affärsidé och mål med kompetens och kompensation samt förenklar arbetet inom Comp & Ben.

Accimera ett verktyg för att skapa långsiktig lönsamhet

  • klassificeringsmodell för ”rätt kompensation” utifrån tydliga kriterier
  • identifierar strategiska och kritiska kompetenser
  • konkretiserar ersättningsnivåer kontra lönsamhet
  • förenklar och tydliggör arbetet inför lönerevision och lönesättning
  • kvalitetssäkrar personalstatistik på ett användarvänligt sätt
  • göra lönekartläggning samt jämställdhetsplan